تعداد تماشاگران به ۳۰ هزار نفر رسید/عکس یادگاری روی چمن ورزشگاه