رئیس جمهور 30 اردیبهشت میهمان مردم آذربایجان‌شرقی است