آماده باش ارتش رژیم صهیونیستی در شصت و هفتمین سالروز نکبت