خاطرات آیت‌الله هاشمی سند تاریخی است/بخشنامه تشکل‌ها، برای حمایت از بسیج و سایر تشکل‌ها صادر شده ا