حضور خبرنگار استرالیایی و کری 7و 8 بین سرخابی ها/12 هزار نفر در آزادی+ تصاویر