اکرم خدابنده به دور دوم رسید/ تکواندوکار ترکیه‌ای حریف بعدی کاپیتان ایران