آل سعود اولین دشمن قرآن است/ اسلام سراسرجهان را فرا خواهد گرفت