اعزام رزمی‌کاران قم به رقابت‌های بین‌المللی هنرهای رزمی