گرمی هوا، هواداران استقلال و پرسپولیس را ساکت کرد/ کم شدن خبرنگاران نسبت به دربی‌های قبل