عراقچی اذعان کرد: دسترسی مدیریت شده به مراکز غیرهسته‌ای با شرایط خاص