حاشیه دیدار تراکتور - نفت/ بارش خفیف باران تا نصب ادوات آتش بازی!