آمریکا، کشورهای عربی را به توافق با ایران نمی‌فروشد