کار سعودی‌ها جنایت جنگی است و باید مورد پیگرد قرار گیرد/اعدام شیخ نمر قطعا اضمحلال آل سعود را فراهم م