دربی80/ ترکیب استقلال برای بازی با پرسپولیس مشخص شد