استقبال بسیار خوب هواداران در تبریز/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به ورزشگاه