جنتی: تصور می‌کنم رهبر انقلاب از نمایشگاه راضی بودند