تفاهم نامه همکاری بین وزارت ارشاد و استانداری کرمان