ورزش‌های زمستانی نیز به اسپورت‌آکورد واکنش نشان دادند