انتقاد مشاور رییس سازمان سرمایه‌گذاری از کم‌کاری در تهیه نقشه راه تامین منابع مالی