ارائه نیازمندی‌های اسلامی در نمایشگاهی در «بیشکک»+عکس