ترکیب استقلال برای دیدار با پرسپولیس اعلام شد/ طالبلو درون دروازه