آیفون بعدی دوربینی 12 مگاپیکسلی خواهد داشت، اما با پیکسل‌های کوچکتر؟