مذاکره امیرعبداللهیان با نمایندگان پوتین و دبیرکل سازمان ملل برای امداد رسانی به مردم یمن