نمایشگاه کتاب تحث تاثیر دربی قرار نگرفت/ آیا رکورد بازدید شکسته می‌شود؟