فکر می‌کنم رهبر انقلاب از آنچه در نمایشگاه کتاب بازدید کردند راضی بودند