دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان صندوق بین المللی محمد بن زاید را از آن خود کرد