نظر گزارشگر شبکه خبر و هواداران سرخابی؛ این دربی مساوی ندارد+ فیلم