دربی 80/ گابریل: برانکو گفت نمی‌خواهم در مورد تو ریسک کنم