یادواره ۷۰ شهید هنرجوی هنرستان شهید رجایی برگزار شد +تصاویر