آخرین اخبار درباره کشتی نجات/ هیچ‌گونه بازرسی از کشتی صورت نگرفته است