کاهش ناچیز قیمت نفت در بازار جهانی / هر بشکه نفت برنت 66.39 دلار