ارتقای سطح مسابقات ملی رفتینگ/برترین‌های ایران درمسابقات اروپا