تشکیل شورای توسعه لازمه حرکت چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه است