سونی با No Man’s Sky مثل یک بازی طراز اول برخورد می‌کند