تیم فوتبال کیا به صورت رسمی و با مجوز به مسابقات اعزام می‌شود