معاون وزیر آموزش و پرورش: ثبت نام پایه اول از ابتدای خرداد آغاز می‌شود