گابریل: برانکو گفت نمی‌خواهم در مورد تو ریسک کنم/ مطمئنم دربی را می‌بریم