کفاشیان: تناقض‌گویی هیأت رئیسه برای رد گم‌کنی است/خنده‌هایم را به کی‌روش منتقل می‌کنم