مراسم نکوداشت روز ملی فردوسی در اراک برگزار می شود