لحظه چرت زدن «وزير دفاع کره شمالي» که باعث اعدامش شد (عکس)