حضور دو بازیکن پیشین پرسپولیس و استقلال در استودیوی ورزشگاه با گزارش خیابانی