تصور می‌کنم رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب راضی بودند