بی بی سی: ساخت تسلیحات هسته ای برای عربستان در اسلام آباد / این محموله اتمی آماده تحویل به ریاض است