توافق هسته‌ای با ایران باعث رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه نمی‌شود