استقلال قلعه نویی را دوست ندارم/ با وجود سالن‌های کوچک استقبال از موسیقی زیاد است