«المیادین»:کشتی کمک‌رسانی ایران بیستم ماه جاری وارد بندر «الحدیده» یمن می‌شود