دوستی‌مهر: در جمع بازیکنان 11 ساله، کریمی و مهدوی‌کیا را می‌بینم