نامجو مطلق: افتخارات قلعه‌نویی را نباید فراموش کرد