رئیس‌ دفتر مقام معظم رهبری: از خدا می‌خواهیم طائفه خبیث آل سعود را از صحنه روزگار محو کند