موسیقی نواحی با موضوع مبعث پیامبر(ص) در خانه هنرمندان به اجرا در می‌آید